Bitrank, hierna genoemd “wij”, “ons”, of “Bitrank”.

Wij geven geen uitdrukkelijke garanties over Bitrank. Wij geven geen garanties van performance, laadtijden, respons op vragen en/of opmerkingen, service 25 euro no deposit casino.

Voor zover toegestaan door de wet, wijzen wij en onze licentiegevers impliciete garanties die Bitrank en alle software, inhoud en diensten gedistribueerd via Bitrank’s van handelskwaliteit zijn, van bevredigende kwaliteit, nauwkeurige, tijdige, voor een bepaald doel of behoefte of niet-inbreuk geschikt af. We kunnen niet garanderen dat de Bitrank aan uw eisen zal voldoen, foutloos is, betrouwbaar is, zonder onderbreking of beschikbaar op alle tijden is. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van Bitrank, met inbegrip van eventuele ondersteuningsdiensten, effectief zal zijn, betrouwbaar is, nauwkeurig is of aan uw vereisten voldoet. Wij garanderen niet dat Bitrank ten alle tijden (rechtstreeks of via een netwerk van derden) beschikbaar zal zijn op een locatie naar keuze. U kunt zich niet beroepen op mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door een vertegenwoordiger van Bitrank.
U kunt zich wellicht beroepen op aanvullende consumentenrechten volgens de lokale wetgeving. Echter kan dat deze overeenkomst niet wijzigen afhankelijk van het rechtsgebied waarin de software wordt gebruikt.

Rechtsmiddelen
Uw enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot alle door ons geleverde software is de vervanging van de desbetreffende software mocht deze stuk zijn. Uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid voor elk andere geschil met ons is te stoppen met het gebruik van Bitrank. In geen geval mag onze aansprakelijkheid en alle schuldvorderingen die voortvloeien uit het gebruik van Bitrank meer bedragen dan het totale bedrag aan servicekosten die u ons betaald tijdens een periode van één jaar voor de specifieke dienst in het geding.

Beperking van aansprakelijkheid
We zullen niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, incidentele gevolgschade of schade die voortvloeien uit uw gebruik van, onmogelijkheid tot gebruik, of vertrouwen op Bitrank. Deze uitsluitingen zijn van toepassing op claims voor verloren winst, verloren gegevens, verlies van goodwill, werkonderbreking, computer gebrek of storing, of elke andere commerciële schade of verliezen, zelfs als we wisten of zouden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige provincies, staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet erkent, zal in dergelijke provincies, staten of rechtsgebieden, onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van onze bovenliggende en leveranciers, worden beperkt tot de mate die door de wet wordt toegestaan.